• Välkommen till iHusbil. Föreningen helt utan medlemsavgifter.
    Men ändå med Kunskapsbank, reseberättelser och rabatterbjudanden!
    Registrera ett gratiskonto här!

Forumregler

Forumregler

Ansvar
Vi som tillhandahåller tjänsten på denna webbplats ("Tjänsten") är inte ansvariga för något användargenererat innehåll eller konton. Innehåll som skickas uttrycker endast författarens åsikter.

Omfattning
Forumreglerna gäller för samtliga plattformar som används av iHusbil.
Särskilda tilläggsregler för olika plattformar förekommer och återfinns på respektive plattform.

Innehåll
Målsättningen är att trådarnas olika inlägg skall innehålla intressant information. Inlägg som inte tillför någonting alls i diskussionen kan i förekommande fall raderas av den anledningen att trådarna blir långa och svårlästa. Allt innehåll som du skickar, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt för tjänsten kan komma att granskas av administratörerna. Skicka inte in något innehåll som du anser vara privat eller konfidentiellt.

Godkännande
Du förbinder dig att inte använda tjänsten för att skicka in eller länka till något innehåll som är ärekränkande, kränkande, rasistiskt, hatiskt, hotfullt, spam eller spam-liknande, sannolikt kränkande, stötande innehåll, personlig information om andra, upphovsrättsintrång, uppmuntra till olaglig aktivitet eller på annat sätt bryter mot lagar.
På detta forum ska du hålla en god ton och respektera andras rätt att ha åsikter utan tillrättavisningar.
Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i, och all skada som härrör från innehållet eller ditt beteende.
Uppenbart ovederhäftiga eller illojala inlägg är inte tillåtna.

Regler för redigering
Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra innehåll som skickas in, du kommer att underrättas om anledningen. Upprepade överträdelser av vad som anges i Innehåll och Godkännande kan resultera i att dina inlägg behöver godkännas innan publicering kan ske. Fortsätter du ändå i samma anda kan vi avsluta din åtkomst till hela eller delar av tjänsten och du kommer att underrättas om anledningen. Begäranden om att innehåll ska tas bort eller ändras kommer endast att göras efter vårt godkännande.

Rättighet
Du ger oss en icke-exklusiv, permanent, oåterkallelig, obegränsad licens att använda, publicera eller återpublicera ditt innehåll i samband med tjänsten. Du behåller upphovsrätten till innehållet.

Villkor
Dessa villkor kan komma att ändras och information om detta kommer att meddelas på vårt Forum.

Ej godkännande
Om du inte godkänner dessa villkor, registrera dig inte och använd inte tjänsten. Användning av tjänsten innebär att du accepterar dessa villkor. Om du vill avsluta ditt konto kontakta oss.

Annons

Annons

Tillbaka
Toppen