• Välkommen till iHusbil. Föreningen helt utan medlemsavgifter.
    Men ändå med Kunskapsbank, reseberättelser och rabatterbjudanden!
    Registrera ett gratiskonto här!

GDPR godkännande

GDPR Godkännande

Lagtexten

Godkännande:
Godkännande enligt GDPR innebär att medlem i iHusbil godkänner att iHusbil upprättar ett register med uppgifter som nämns under rubriken Registeruppgifter samt följande rubriker och text. Godkännandet gäller även Stadgar och Forumregler i iHusbil. Dessa finns tillgängliga längst ned på forumsidan

Allmänt om GDPR:
Syftet med GDPR är att stärka rätten till personlig integritet och särskilt skydd av personuppgifter. Det innebär tydliga regler för insamling av data och personuppgifter samt hur länge dessa lagras och sparas. Dataskyddsförordningen berör alla organisationer som behandlar och lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att modernisera befintligt dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället. Registerhållaren skall hantera personuppgifterna på ett säkert sätt så att de inte sprids utanför systemet och inte utan godkännande överföra information till annan part.
iHusbil behandlar personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. iHusbil har valt att inte delge personuppgifter till annan part.

Registeruppgifter:
Endast de uppgifter som är obligatoriska i anmälan krävs för att iHusbil’s system skall fungera. Övriga fält är frivilliga att fylla i. Följande uppgifter är obligatoriska att registrera för att vara medlem i IHusbil: Användarnamn, Kommun, Telefonnummer (dolt), Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Postnummer, Postort, Land, Län, e-postadress. Vår rekommendation är att inte använda ett personnamn eller en e-postadress som användarnamn. Genom att medlem i iHusbil fullföljer registreringen godkänner denne att iHusbil registrerar, databehandlar eller på annat sätt använder intresserad/medlems personuppgifter inom ramen för verksamheten.

För vem är uppgifterna synliga?
Medlem i iHusbil kan använda funktionen "Sök medlemmar" varvid följande uppgifter visas: Användarnamn, Status, Plats (kommun), Namn (Efternamn, Förnamn), Land.

Vilka inom iHusbil har tillgång till systemet?
Styrelsen i iHusbil och administratörerna i iHusbil har tillgång till samtliga uppgifter i registret för att kunna utöva registervård och assistera användarna.

Vilka utanför iHusbil har tillgång till systemet?
iHusbil har kontrakterat underleverantör för drift, stöd och utveckling av systemet. I kontraktet ingår sekretessförbindelse som även täcker de nya reglerna enligt GDPR.

Registervård:
Varje år i februari utförs en rensning av personregistret. En medlem i iHusbil som inte betalat årsavgiften för de senaste 36 månaderna raderas enligt vad som nämns under rubriken Radering.

Utträde ur iHusbil:
Medlem i iHusbil kan vid utträde ur föreningen genom särskild begäran få personuppgifter raderade. Radering sker enligt vad som nämns under rubriken Radering. Enligt GDPR gäller inte en sådan begäran för avlidna personer. Vid ett utträde utan särskild begäran om radering hanteras detta enligt punkten Registervård.

Radering:
Samtliga inlägg av användaren avpersonifieras genom att användarnamnet ersätts av en benämning "F.d. XXXXX" där XXXXX är ett löpnummer utan någon som helst knytning till ursprunglig användare. Därefter raderas personposten i sin helhet.

Annons

Annons

Tillbaka
Toppen