• Välkommen till iHusbil. Föreningen helt utan medlemsavgifter.
    Men ändå med Kunskapsbank, reseberättelser och rabatterbjudanden!
    Registrera ett gratiskonto här!

Välkommen till iHusbil

iHusbil Logo

En ny ideell förening som startats av en grupp entusiaster för mobil fritid, en grupp med gedigen erfarenhet av att driva en intresseförening för husbilsintresserade.

Vi har saknat en organisation som prioriterar att vara vår röst, bevaka våra intressen och rättigheter, och driva de frågor i samhällsdebatten som påverkar oss och vårt fritidsintresse.
Därför finns nu iHusbil.

Vårt Forum ska utvecklas hela tiden. Redan nu innehåller det en hel del nytänkande som ”Kunskapsbanken”, och Recensioner av för oss relevanta produkter och tjänster. Flera nyheter är under utveckling. Vi ställer höga krav på oss själva att vara öppna, att utvecklas och att hela tiden följa omvärldens utveckling.

Den sociala gemenskapen är viktig, och vi diskuterar just nu olika former av tematräffar där vi får tillfälle att träffas IRL och utbyta erfarenheter under trevliga former. Mer om det kommer när vi närmar oss sommarsäsongen.

Vår vision

Fundamentet som iHusbil vilar på är föreningsdemokrati. Vi tror att vi individuellt inte kan göra så mycket, utan att det viktiga är att vi alla kan göra något, och att vi tillsammans kan göra mycket!
Målet är en förening med engagerade medlemmar, som tillsammans skapar en progressiv och dynamisk miljö och förening.


Om iHusbil

iHusbil är en öppen demokratisk förening för dig som är intresserad av mobil fritid med husbil. Vår målsättning är att stödja varandra och tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för vårt gemensamma fritidsintresse, husbilen.

Husbilarnas entré i besöksnäringen är relativt ny. Många ansvariga politiker och branschföreträdare har ännu inte insett att våra önskemål, behov och krav inte överensstämmer med de som den traditionella campinggästen har. Vi ser det som vår uppgift att förbättra kunskapen om mobil fritid ute i samhället och inom besöksnäringen, ingen annan kommer att göra det för oss.

Vi knyter för närvarande ämnesspecialister till iHusbil, vissa finns redan på plats, som kan hjälpa oss att finna ut vad som egentligen gäller eller inte gäller. En förening som står upp och kämpar för att våra rättigheter ute i samhället upprätthålls och efterlevs.

I vår vision finns också ett ansvar gentemot vår miljö och natur, som bygger på en gemensam strävan att göra vårt fritidsintresse så hållbart och miljövänligt som möjligt.

Vi har enats om en Uppförandekod, Code of Conduct. En viljeyttring och programförklaring, till hjälp för oss själva att ta ansvar för vårt fritidsintresse, så att det är hållbart och inte heller skapar onödiga provocerande situationer med lokalbefolkningen.

Hur går vi vidare?

”Vad kan iHusbil göra för mig och vad kan jag göra för iHusbil?”, kan vara en frågeställning att börja med. Vi hoppas på engagerade och intresserade medlemmar, där vi tillsammans bildar ett enhetligt kollektiv.

Gemensamt ska vi skapa en positiv bild av vårt fritidsintresse ute i samhället, sätta stopp för de fördomar som finns om husbilsbesökarna, som pressen varje sommar kastar sig över.

Det är dags för oss att med väl underbyggda argument stå upp för våra rättigheter, protestera mot till exempel godtycklig skyltning som omotiverat håller oss ute från vanliga parkeringsplatser i tätorterna, i närheten av attraktioner och badplatser.

Vi ska arbeta för att påverka offentliga förvaltningar till förståelse och nödvändiga anpassningar av regler till dagens och framtidens verklighet, samt genom att föreslå och främja initiativ för nödvändig infrastruktur för oss som kommer med husbilar.

Som medlemmar kan vi göra mer eller mindre, men det viktigaste är att vi gör något. Man kan säga att iHusbil enas vi, men kanske inte för att vara tillsammans, utan för att göra något tillsammans.

Med andra ord, vi kan alla bidra med något till iHusbil, det betyder att vi alla kan göra något för utvecklingen av husbilsturismen i Sverige.
Välkommen till iHusbil.Jan Ek
Ordförande

Annons

Annons

Toppen