• Välkommen till iHusbil. Föreningen helt utan medlemsavgifter.
  Men ändå med Kunskapsbank, reseberättelser och rabatterbjudanden!
  Registrera ett gratiskonto här!

Uppförandekod - Code of Conduct

Oskrivna Regler - iHusbil

Fortsättning från Sida 1

Miljöhänsyn

 • Vi respekterar den naturliga miljön, den flora och fauna som omger oss och vår plats.
 • Vi tar hand om vårt avfall på ett korrekt sätt. Finns inga kärl avsedda för avfall på platsen tar vi det med oss. Naturen är allas vårt ansvar!
 • Vi är diskreta och respekterar tystnaden på platsen både dag och natt, t ex ingen störande hög musik, eller TV.
 • Vi tänder inte eldar eller grill i naturen när det olämpligt med hänsyn till närboende och naturskydd.

Klimat- och Miljöhänsyn - Tömning svart- och gråvatten

 • Vi tömmer svartvatten (latrin) och gråvatten på ställen med utrustning ämnad för det. Vi tömmer aldrig i en dagvattenbrunn.
 • Vi lämnar faciliteter som servicebyggnad och tömnings/fyllningsstationer i det skick vi själva vill finna dem.

Anseende Husbilister - På husbilsplatsen

 • Vi ställer upp husbilen på ett ansvarsfullt sätt, utan att hindra andra från att parkera och beaktar de villkor och andra parkeringsregler som gäller på allmänna P-platser.
 • Vi parkerar så att det inte hindrar passage/åtkomst till andra fordon, eller färd till och från uppställningsplatserna. Vi undviker att parkera med bodelsdörr mot grannens bodelsdörr.
 • Vi parkerar så brandsäkert som husbilsplatsen tillåter, på campingplatser gäller normalt 4 m från andra fordon.
 • När vi parkerar tar vi hänsyn till boende i området, t ex genom att parkera så att insyn i vår husbil eller intilliggande bostad förhindras. Hänsynen omfattar också de närboendes närmiljö, exempelvis deras utsikt.
 • Vi undviker campingbeteende (ta ut markis, campingmöbler, köra upp på klotsar, etc.) på platser där det inte är tillåtet, inte lämpligt eller på annan plats där sådant beteende kan ge oss husbilister ett dåligt rykte.

Anseende Husbilister - Respekt för övriga i samhället

 • Vi försöker alltid uppföra oss så att husbilsturismen uppfattas positivt av övriga i samhället.
 • Vi försöker alltid stödja lokala samhällen och företag, såsom marknader, butiker, restauranger, etc., som en visad uppskattning för den service de tillhandahåller.
 • När vi färdas inom tättbebyggda områden tar vi hänsyn till de som bor eller uppehåller sig vid vägen genom att anpassa hastighet och färdsätt.
  Vid köbildning släpper vi förbi trafik genom att köra åt sidan när tillfälle ges. Vi försöker anpassa oss till trafikrytmen.
  Vi anpassar vår färdväg och hastighet samt körsättet så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annan mark eller växtlighet undviks.

Annons

Annons

Tillbaka
Toppen